B2B Affärsutveckling/försäljning

  • Finne nya butiker
  • Kommunikasjon med dessa butiker
  • Analysere Market, vilket land bör vi fokusera på?
  • Innsalg
  • Bly allm
  • E-postmarknadsföringsflöden, kampanjer osv..)