Studentpraktik

Mange studenter har et fag på universitetet som innebærer utplassering hos relevant bedrift för att arbeta med segigheter, knytte kontakter och göra teori i praksis. Famme kan erbjuda en praktikplats till kandidater som är en god match för vår bedrift och det vi jobbar med.